HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Položaj zaglavljenog papira

background image

Položaj zaglavljenog papira

Ako se na displeju kontrolne table uređaja pojavi poruka o zaglavljivanju, zaglavljeni papir ili druge

medijume za štampanje potražite na lokacijama navedenim na sledećoj ilustraciji. Zatim pratite

proceduru za uklanjanje zaglavljenog papira. Možda ćete papir morati da potražite na još nekim

lokacijama pored onih koje su navedene u poruci o zaglavljivanju papira. Ako lokacija zaglavljenog

papira nije očigledna, prvo ga potražite u području gornjeg poklopca, ispod kertridža za štampanje.

Kada uklanjate zaglavljeni papir, vodite računa da ga ne pocepate. Ako u uređaju ostane komadić

papira, može doći do daljeg zaglavljivanja.

1

4

2

3

5

6

1

Područje gornjeg poklopca i kertridža za štampanje

2

Opcionalni ubacivač koverti

3

Područje ležišta (Ležište 1, Ležište 2 i opcionalna ležišta)

4

Opcionalna jedinica za dvostrano štampanje

5

Područje grejača

6

Izlazna područja (gornja polica, zadnja polica, opcionalna jedinica za slaganje, jedinica za povezivanje/slaganje ili
poštansko sanduče sa 5 polica)

NAPOMENA:

Nakon zaglavljivanja papira, u štampaču će možda ostati malo ispuštenog tonera

koji može izazvati privremene probleme sa štampanjem. Trebalo bi da ti problemi nestanu nakon što

odštampate nekoliko stranica.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

185