HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklonite zaglavljeni papir iz opcionalne jedinice za slaganje ili jedinice za povezivanje/slaganje

background image

Uklonite zaglavljeni papir iz opcionalne jedinice za slaganje ili jedinice za povezivanje/
slaganje

1.

Sa zadnje strane uređaja, otvorite vrata

opcionalne jedinice za slaganje ili jedinice za

povezivanje/slaganje i otvorite zadnju izlaznu

korpu.

2.

Pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

187

background image

3.

Zatvorite vrata opcionalne jedinice za

slaganje ili jedinice za povezivanje/slaganje i

zatvorite zadnju izlaznu korpu.

4.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, papir je još uvek

zaglavljen. Potražite ga na drugoj lokaciji.

Pogledajte prednji deo dodatka i pažljivo

uklonite zaglavljeni papir, ako ga ima.

NAPOMENA:

Da bi se štampanje

nastavilo, morate da gurnete izlaznu korpu u

najniži položaj.