HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog poštanskog sandučeta sa 5 polica

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog poštanskog sandučeta sa 5
polica

1.

Izvadite papir iz izlaznih korpi.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

189

background image

2.

Otvorite vratanca za pristup zaglavljenom

papiru sa zadnje strane poštanskog sandučeta

sa 5 polica.

3.

Ako je papir zaglavljen na vrhu poštanskog

sandučeta sa 5 polica, povucite ga pravo

nadole da biste ga izvukli.

4.

Ako je papir zaglavljen na dnu poštanskog

sandučeta sa 5 polica, otvorite zadnju izlaznu

korpu, zatim ga povucite pravo nagore da

biste ga izvukli.

5.

Zatvorite vratanca za pristup zaglavljenom

papiru i zadnju izlaznu korpu.

190

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW