HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 2 ili opcionalnog ležišta za 500 listova

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 2 ili opcionalnog ležišta za 500
listova

1.

Izvucite ležište iz uređaja, blago ga podignite

i uklonite oštećeni papir iz ležišta, ako je

prisutan.

2.

Ako se u području za uvlačenje papira vidi

ivica zaglavljenog papira, polako povucite

papir nadole i izvucite ga iz uređaja. (Papir

nemojte vući pravo da se ne bi pocepao.) Ako

se papir ne vidi, pogledajte sledeće ležište ili

područje gornjeg poklopca.

196

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Proverite da li papir leži ravno u ležištu,

poravnat u sva četiri ugla, kao i to da ne

prelazi indikatore za maksimalnu visinu

papira.

4.

Vratite ležište u štampač.

5.

Pritisnite dugme

OK

da biste obrisali poruku o

zaglavljenom papiru.

6.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, list papira je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.