HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za dvostrano štampanje

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za dvostrano
štampanje

1.

Podignite opcionalnu jedinicu za dvostrano

štampanje, a zatim je izvucite da biste je

uklonili.

2.

Uklonite papir sa Ležišta 2, ako ga ima.

(Možda ćete morati da zavučete ruku u

uređaj.)

194

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Polako izvucite papir iz opcionalne jedinice za

dvostrano štampanje, ako ga ima.

4.

Vratite opcionalnu jedinicu za dvostrano

štampanje u uređaj.

5.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, list papira je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

195