HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ubacivača koverti

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ubacivača koverti

Ovu proceduru koristite samo u slučaju zaglavljivanja papira dok koristite opcionalni ubacivač koverti.

1.

Uklonite koverte iz opcionalnog ubacivača

koverti, ako ih ima. Spustite teg za koverte i

podignite produžetak ležišta tako da se

zatvori.

2.

Uhvatite obe strane opcionalnog ubacivača

koverti i pažljivo ga izvucite iz uređaja.

3.

Polako izvucite zaglavljene koverte iz

opcionalnog ubacivača koverti.

4.

Polako izvucite zaglavljene koverte iz uređaja.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

199

background image

5.

Vratite ubacivač koverti na mesto.

6.

Pritisnite dugme

OK

da biste obrisali poruku o

zaglavljenom papiru.

7.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, koverta je još uvek

zaglavljena u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.

8.

Vratite koverte, vodeći računa da donje

koverte gurnete malo dalje od onih na vrhu.