HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i kertridža za štampanje

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i
kertridža za štampanje

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Izvadite kertridž za štampanje.

OPREZ:

Da biste sprečili oštećenje kertridža

za štampanje, ne izlažite ga svetlu duže od

nekoliko minuta. Dok je kertridž za štampanje

van uređaja, pokrijte ga listom papira.

200

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Pomoću zelene ručke podignite ploču za

pristup papiru. Polako izvucite zaglavljeni

papir iz uređaja. Vodite računa da ne

pocepate papir. Ako vađenje papira ide

teško, pokušajte da ga uklonite iz područja

ležišta za papir.

4.

Otvorite Ležište 1 i sklonite poklopac dodatka

za koverte. Ako u ležištu ima papira, izvadite

ga.

5.

Zarotirajte vođicu za papir da biste proverili

da ispod nema još zaglavljenog papira. Ako

ima zaglavljenog papira, izvadite ga.

6.

Vratite poklopac dodatka za koverte i

zatvorite Ležište 1.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

201

background image

7.

Vratite kertridž za štampanje, zatim zatvorite

gornji poklopac.

8.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, papir je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.