HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja grejača

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja grejača

Ovu proceduru koristite samo u sledećim situacijama:

Papir se zaglavio u grejaču i ne može se izvaditi kroz površinu gornjeg poklopca ili zadnju

izlaznu površinu.

List papira se pocepao dok ste pokušavali da izvadite zaglavljeni papir iz grejača.

1.

Isključite proizvod.

2.

Okrenite uređaj tako da zadnja strana bude

okrenuta prema vama. Ako je instalirana

opcionalna jedinica za dvostrano štampanje,

podignite je i izvucite je. Odložite je sa strane.

3.

Isključite kabl za napajanje.

UPOZORENJE!

Grejač je vreo. Da biste

izbegli blaže opekotine, sačekajte da se

grejač ohladi pre nego što ga izvadite iz

uređaja.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

191

background image

4.

Otvorite zadnju izlaznu korpu.

5.

Uklonite zadnju izlaznu korpu. Postavite prst

uz šarku sa leve strane i jako je gurnite

nadesno dok igla šarke ne izađe iz rupice na

uređaju. Zarotirajte izlaznu korpu na spolja da

biste je uklonili.

6.

Ako vidite papir, izvadite ga.

Ako ne vidite papir, gurnite dve plave poluge

sa strane grejača i izvucite grejač.

7.

Uklonite zaglavljeni papir. Ako je potrebno,

podignite crnu plastičnu vođicu koja se nalazi

na gornjoj strani grejača kako biste mogli da

priđete zaglavljenom papiru.

OPREZ:

Za uklanjanje zaglavljenog papira

ne koristite oštre ili metalne predmete. Time

možete oštetiti grejač.

192

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

8.

Snažno gurnite grejač u uređaj dok plave

poluge sa obe strane ne škljocnu i legnu na

mesto.

9.

Vratite zadnju izlaznu korpu. Umetnite iglu iz

desne šarke u rupicu na uređaju. Gurnite ka

unutra levu šarku i gurnite je u rupicu u

uređaju. Zatvorite zadnju izlaznu korpu.

10.

Priključite kabl za napajanje u uređaj.

11.

Vratite opcionalnu jedinicu za dvostrano

štampanje ako ste je uklonili.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

193

background image

12.

Uključite uređaj.

13.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, list papira je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.