HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Proizvod štampa sporo

background image

Proizvod štampa sporo

Ako proizvod štampa, ali je štampanje spoto, pokušajte sa sledećim rešenjima.

1.

Proverite da li računar ispunjava minimalne specifikacije koje zahteva ovaj uređaj. Listu

specifikacija potražite na Web lokaciji:

www.hp.com/support/lj600Series

.

2.

Nakon što konfigurišete uređaj za štampanje na određenim vrstama papira, kao što je težak

papir, uređaj će štampati sporije da bi pravilno naneo toner na papir. Ako postavka vrste papira

ne odgovara vrsti papira koju koristite, promenite ovu postavku tako što ćete izabrati

odgovarajuću vrstu papira.

208

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW