HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uređaj ne štampa

background image

Uređaj ne štampa

Ako uređaj uopšte ne štampa, pokušajte sa sledećim rešenjima.

1.

Proverite da li je uređaj uključen, kao i da li je na kontrolnoj tabli označeno da je uređaj

spreman.

Ako na kontrolnoj tabli nije označeno da je uređaj spreman, isključite uređaj pa ga ponovo

uključite.

Ako je na kontrolnoj tabli označeno da je uređaj spreman, pokušajte da ponovo pošaljete

zadatak.

2.

Ako je na kontrolnoj tabli označeno da se na proizvodu javila greška, rešite grešku, a zatim

pokušajte da ponovo pošaljete zadatak.

3.

Proverite da li su svi kablovi pravilno priključeni. Ako je uređaj povezan na mrežu, proverite

sledeće:

Pogledajte lampicu pored mrežnog priključka na uređaju. Ako je mrežna veza aktivna,

lampica će svetleti zelenom bojom.

Proverite da li ste uređaj povezali na mrežu pomoću mrežnog kabla, a ne telefonskog kabla.

Proverite da li su mrežni ruter, čvorište ili preklopnik uključeni i da li rade pravilno.

4.

Instalirajte HP softver sa CD-a koji ste dobili uz proizvod. Ako koristite generičke upravljačke

programe za štampač može doći do kašnjenja prilikom uklanjanja zadataka iz redosleda za

štampanje.

5.

Na listi štampača na vašem računaru, desnim tasterom miša kliknite na ime ovog proizvoda,

kliknite na stavku Properties (Svojstva), zatim otvorite karticu Ports (Portovi).

Ako ste za povezivanje na mrežu upotrebili mrežni kabl, proverite da li se ime štampača

navedeno na kartici Ports (Portovi) poklapa sa imenom uređaja na stranici sa

konfiguracijom uređaja.

Ako koristite USB kabl i povezujete uređaj sa bežičnom mrežom, proverite da li je izabrano

polje za potvrdu pored stavke Virtual printer port for USB (Virtuelni port štampača za

USB).

6.

Ako na računaru koristite lični sistem zaštitnog zida, moguće je da on blokira komunikaciju sa

proizvodom. Pokušajte da privremeno onemogućite zaštitni zid kako biste ustanovili da li je on

izvor problema.

7.

Ako je računar ili uređaj povezan na bežičnu mrežu, loš kvalitet signala ili smetnje mogu dovesti

do kašnjenja zadataka za štampanje.

SRWW

Uređaj ne štampa stranice ili štampa sporo

207