HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Garancija za popravke od strane korisnika

background image

Garancija za popravke od strane korisnika

Proizvodi kompanije HP dizajnirani su tako da sadrže veliki broj delova koje korisnik može sam da

popravi (Customer Self Repair, CSR delovi) kako bi se skratilo vreme servisiranja i omogućila veća

fleksibilnost pri zameni neispravnih delova. Ako u toku perioda dijagnostikovanja kompanija HP

zaključi da se popravka može obaviti korišćenjem CSR dela, kompanija HP će taj deo poslati direktno

vama kako biste obavili zamenu. Postoje dve kategorije CSR delova: 1) Delovi za koje je popravka od

strane korisnika obavezna. Ako želite da vam kompanija HP zameni te delove, za ovu uslugu biće vam

naplaćeni troškovi putovanja i rada. 2) Delovi za koje je popravka od strane korisnika opcionalna. Ovi

delovi su takođe namenjeni za popravke od strane korisnika. Ako ipak želite da vam kompanija HP

zameni te delove, ova usluga vam neće biti naplaćena ako je pokrivena garancijom uređaja.

U zavisnosti od dostupnosti i geografskih uslova, CSR delovi će vam biti poslati tako da budu

isporučeni sledećeg radnog dana. Ako geografski uslovi to dozvoljavaju, možda je dostupna i

isporuka istog dana ili u roku od četiri sata, ali po dodatnoj ceni. Ako vam je potrebna pomoć, možete

pozvati HP centar za tehničku pomoć, kako bi vam tehničko lice pomoglo preko telefona. U

materijalima koji se šalju uz rezervni CSR deo navedeno je da li je potrebno da neispravan deo vratite

kompaniji HP. Ako se neispravan deo vraća kompaniji HP, neispravni deo morate poslati kompaniji HP

u određenom vremenskom roku, najčešće u roku od pet (5) radnih dana. Neispravan deo mora se

vratiti u isporučenom materijalu za pakovanje, zajedno sa svom dokumentacijom. Ako neispravan deo

ne vratite kompaniji HP, izlažete se riziku da vam kompanija HP naplati zamenu dela. U slučaju

popravke od strane korisnika, kompanija HP plaća sve troškove slanja i vraćanja neispravnog dela, a

određuje i koja će se kurirska/transportna služba koristiti.

SRWW

Garancija za popravke od strane korisnika

229