HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za štampanje

background image

HP Premium Protection garancija: Izjava o
ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za
štampanje

Garantuje se da na ovom HP-ovom proizvodu neće doći do kvarova u materijalu i izradi.

Ova garancija se ne primenjuje na proizvode koji su (a) dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na bilo

kakav način izmenjeni, (b) na kojima se javljaju problemi zbog nepravilne upotrebe, čuvanja ili

korišćenja izvan objavljenih ekoloških specifikacija za štampač ili (c) koji su dotrajali usled normalnog

korišćenja.

Da biste iskoristili uslugu iz garancije, molimo vratite proizvod na mesto kupovine (sa opisom problema

u pisanoj formi i uzorkom odštampanog materijala) ili kontaktirajte HP službu za podršku klijentima. Po

svojoj proceni, HP će ili zameniti proizvode koji imaju kvar ili će vam vratiti novac.

U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA, NAVEDENA GARANCIJA JE EKSKLUZIVNA I NIJEDNA

DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO

ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU,

ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU.

OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU

NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI

GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU,

GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE

ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG

PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

224

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW