HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Korisnička podrška

background image

Korisnička podrška

Dobijte telefonsku podršku za svoju zemlju/region

Prethodno pripremite ime proizvoda, serijski broj, datum
kupovine i opis problema.

Brojevi telefona po zemljama/regionima nalaze se na letku
koji ste dobili u kutiji uređaja, kao i na adresi

www.hp.com/

support/

.

Dobijte 24-časovnu podršku preko Interneta

www.hp.com/support/lj600Series

Dobijte podršku za proizvode koji se koriste sa Macintosh
računarom

www.hp.com/go/macosx

Preuzmite softverske alatke, upravljačke programe i
informacije u elektronskom obliku

www.hp.com/go/lj600Series_software

Poručite dodatne HP usluge ili ugovore o održavanju

www.hp.com/go/carepack

Registrujte uređaj

www.register.hp.com

230

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW