HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje

background image

Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje

HP kertridži za štampanje koji se koriste u ovom uređaju sadrže memorijski čip koji pomaže u radu

proizvoda.

Osim toga, memorijski čip prikuplja određene informacije o upotrebi proizvoda, u koje može spadati

sledeće: datum prve instalacije kertridža za štampanje, datum kada je kertridž za štampanje poslednji

put korišćen, broj stranica koje su odštampane kertridžom za štampanje, pokrivenost stranica, korišćeni

režimi štampanja, greške u štampanju do kojih je došlo, kao i model proizvoda. Ove informacije

pomažu kompaniji HP u dizajniranju budućih proizvoda koji će što bolje ispunjavati zahteve naših

korisnika.

Podaci koji se prikupljaju na memorijskom čipu kertridža za štampanje ne obuhvataju informacije koje

se mogu koristiti za identifikaciju korisnika kertridža za štampanje ili štampača.

HP sakuplja deo memorijskih čipova sa kertridža za štampanje koji se vraćaju u okviru programa

besplatnog vraćanja i reciklaže proizvoda (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Taj uzorak

memorijskih čipova se čita i proučava u cilju unapređivanja budućih HP proizvoda. HP partneri koji

pomažu u reciklaži kertridža za štampanje takođe mogu imati pristup tim informacijama.

Sve treće strane koje budu posedovale kertridž za štampanje mogu imati pristup anonimnim

informacijama sa memorijskog čipa. Ako ne želite da bilo ko ima pristup ovim informacijama, možete

onemogućiti čip. Međutim, nakon što onemogućite memorijski čip, nećete moći da ga koristite u HP

uređajima.

SRWW

Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje

225