HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponovno pakovanje proizvoda

background image

Ponovno pakovanje proizvoda

Ako HP služba za pomoć klijentima zaključi da je vaš proizvod potrebno vratiti kompaniji HP radi

opravke, pratite sledeće korake za ponovno pakovanje proizvoda pre transporta.

OPREZ:

Kupac odgovara za oštećenja pri transportu koja nastanu kao posledica neodgovarajućeg

pakovanja.

1.

Izvadite i sačuvajte sve DIMM module koje ste kupili i postavili u uređaj.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektronske delove. Dok rukujete DIMM modulom,

nosite antistatičku narukvicu ili učestalo dodirujte površinu antistatičkog pakovanja DIMM modula,

a zatim dodirnite otkrivene metalne delove uređaja.

2.

Uklonite i sačuvajte staru kasetu s tonerom

OPREZ:

Izuzetno je važno da se pre slanja proizvoda ukloni kertridž za štampanje. Ako

kertridž za štampanje ostane u uređaju za vreme transporta, može doći do curenja tonera po

motoru uređaja i ostalim delovima.

Da biste sprečili oštećenje kaseta s tonerom, nemojte da dodirujete valjak koji se na njima nalazi i

skladištite ih u originalnom pakovanju ili tako da ne budu izložene svetlu.

3.

Uklonite i sačuvajte kabl za napajanje, kabl za povezivanje i opcionalnu dodatnu opremu.

4.

Ako je moguće, uz uređaj pošaljite primere štampe i 50 do 100 listova papira ili drugih

medijuma koji nisu dobro odštampani.

5.

U SAD, pozovite HP službu za pomoć klijentima i zatražite materijal za pakovanje. U ostalim

oblastima, ako je moguće, koristite pakovanje u kome ste dobili proizvod. Hewlett-Packard

preporučuje da osigurate opremu koja se šalje.

SRWW

Ponovno pakovanje proizvoda

231

background image

232

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW