HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Windows

background image

Podržani operativni sistemi i upravljački programi
štampača za Windows

Štampač podržava sledeće verzije operativnog sistema Windows:

Windows XP (32-bitni i 64-bitni)

Windows Server 2008 (32-bitni i 64-bitni)

Windows Vista (32-bitni i 64-bitni)

Windows 7 (32-bitni i 64-bitni)

Instalacioni program na CD-u sa softverom koji se dobija uz proizvod podržava sledeće Windows

operativne sisteme:

Windows XP sa servisnim paketom 2 ili noviji (32-bitni)

Windows Server 2008 (32-bitni i 64-bitni)

Windows Server 2008 R2 (64-bitni)

Windows Vista (32-bitni i 64-bitni)

Windows 7, uključujući Starter Edition (32-bitni i 64-bitni)

NAPOMENA:

Softver za uređaj takođe možete instalirati u operativnim sistemima Windows XP 64-

bitni i Windows Server 2003 64-bitni pomoću Windows funkcije za dodavanje štampača.

Štampač podržava sledeće upravljačke programe u operativnom sistemu Windows:

HP PCL 6 (ovo je podrazumevani upravljački program štampača)

HP Universal Print Driver (HP UPD PS) za postscript emulaciju

HP PCL 5 Universal Print Driver (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6 Universal Print Driver (HP UPD PCL 6)

Upravljački programi za štampače uključuju Pomoć na mreži koja obuhvata uputstva za uobičajene

zadatke štampanja i opise dugmadi, polja za potvrdu i padajućih lista koja se nalaze u upravljačkom

programu za štampač.

NAPOMENA:

Dodatne informacije o UPD-u, potražite na lokaciji

www.hp.com/go/upd

.

40

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW

background image

Izaberite odgovarajući upravljački program za
operativni sistem Windows

Upravljački programi štampača obezbeđuju pristup funkcijama uređaja i omogućavaju da računar

komunicira sa uređajem (koristeći jezik štampača). Sledeći upravljački programi su dostupni na lokaciji

www.hp.com/go/lj600Series_software

.

Upravljački program HP PCL 6

Dobija se kao podrazumevani upravljački program. Ovaj upravljački program
se podrazumevano instalira ukoliko ne izaberete neki drugi.

Preporučuje se za sva Windows okruženja

Obezbeđuje najbolju brzinu, kvalitet štampanja i podršku funkcijama uređaja
za većinu korisnika

Razvijen tako da se uklapa u Windows Graphic Device Interface (GDI) za
najveće brzine u Windows okruženjima

Možda nije u potpunosti kompatibilan sa softverom nezavisnih proizvođača i
prilagođenim softverom koji se zasniva na PCL 5

Upravljački program HP UPD PS

Preporučuje se za štampanje sa Adobe

®

softverom ili sa drugim softverom za

zahtevnu grafiku

Podržava štampanje sa potrebama za postcript emulacijom i sa postscript
flash fontovima

HP UPD PCL 5

Preporučuje se za opšte kancelarijsko štampanje u Windows okruženjima

Kompatibilan sa prethodnim PCL verzijama i starijim HP LaserJet uređajima

Najbolji izbor za štampanje iz programa drugih proizvođača i prilagođenih
programa

Najbolji izbor pri radu u kombinovanim okruženjima koja zahtevaju da se
uređaj postavi na PCL 5 (UNIX, Linux, centralni računar)

Razvijen za korišćenje u korporativnom Windows okruženju kao jedinstven
upravljački program koji podržava više modela štampača

Dobar izbor za štampanje na različitim modelima štampača sa prenosnog
računara koji koristi Windows

HP UPD PCL 6

Preporučuje se za štampanje u svim Windows okruženjima

Obezbeđuje najbolju brzinu, kvalitet štampanja i podršku funkcijama uređaja
za većinu korisnika

Razvijen tako da se uklapa u Windows Graphic Device Interface (GDI) za
najveće brzine u Windows okruženjima

Možda nije u potpunosti kompatibilan sa softverom nezavisnih proizvođača i
prilagođenim softverom koji se zasniva na PCL 5

SRWW