HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je jednostavna alatka za štampanje i periferni softver za rad sa slikama koji

optimizuje korišćenje uređaja, kontroliše potrošnju boje, obezbeđuje uređaje i unapređuje upravljanje

tako što omogućava udaljenu konfiguraciju, proaktivno nadgledanje, rešavanje problema bezbednosti

i izveštavanje o uređajima za štampanje i obradu slike.

Za preuzimanje poslednje verzije programa HP Web Jetadmin i najnovije liste podržanih sistema

glavnih računara, posetite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Kada je instaliran na glavnom serveru, Windows klijent može da pristupi programu HP Web Jetadmin

pomoću podržanog Web pregledača (kao što je Microsoft® Internet Explorer) kretanjem ka glavnom

računaru sa programom HP Web Jetadmin.