HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ugrađeni HP Web server

background image

Ugrađeni HP Web server

Uređaj je opremljen ugrađenim HP Web serverom koji obezbeđuje pristup informacijama o proizvodu

i aktivnostima na mreži. Ove informacije se pojavljuju u Veb pregledačima kao što su Microsoft Internet

Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Mozilla Firefox.

Ugrađeni HP Web server se nalazi na uređaju. Ne učitava se na mrežni server.

Ugrađeni HP Web server obezbeđuje interfejs za uređaj koji može da koristi svako ko ima računar

povezan na mrežu i standardni Veb pregledač. Na ugrađenom Web serveru nije instaliran ni jedan

specijalan softver, ali morate da imate podržan Veb pregledač na računaru. Da biste dobili pristup

ugrađenom HP Web serveru, unesite IP adresu uređaja u polje za adresu pregledača. (Odštampajte

konfiguracionu stranicu da biste videli IP adresu. Za više informacija o štampanju konfiguracione

stranice, pogledajte

Štampanje stranice sa informacijama na stranici 154

.)

Za detaljno objašnjenje svih karakteristika i funkcija ugrađenog HP Web servera, pogledajte odeljak

Korišćenje HP ugrađenog Web servera na stranici 155

.