HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje

background image

Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću

podrazumevanog prikaza menija Start): Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku

Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću klasičnog

prikaza menija Start): Kliknite na Start, zatim na Settings (Postavke) i na kraju kliknite na

Printers (Štampači).

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla),

a zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer

(Štampač).

Windows 7: Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Devices and Printers (Uređaji i

štampači).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku Printing

Preferences (Izbori pri štampanju).