HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Očistite putanju papira

background image

Očistite putanju papira

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Održavanje uređaja

Calibrate/Cleaning (Kalibracija/čišćenje)

3.

Izaberite stavku Print Cleaning Page (Odštampaj stranicu za čišćenje), a zatim pritisnite

dugme

OK

da biste odštampali stranicu.

4.

Proces čišćenja traje nekoliko minuta. Kada se proces završi, bacite odštampanu stranicu.