HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dodeljivanje memorije

background image

Dodeljivanje memorije

Pomoćni programi i zadaci koje preuzimate na uređaj ponekad sadrže resurse (na primer, fontove,

makroe ili šablone). Resursi koji su interno označeni kao trajni ostaju u memoriji uređaja dok ga ne

isključite.

Pratite sledeće smernice ako koristite mogućnost jezika za opisivanje stranice (page description

language, PDL) za označavanje resursa kao trajnih. Tehničke detalje potražite u PDL referentnom

materijalu za PCL ili PS.

Resurse označavajte kao trajne samo ako je neophodno da ostanu u memoriji dok je uređaj

uključen.

Trajne resurse šaljite uređaju samo na početku zadatka za štampanje, a ne kada uređaj već

štampa.

NAPOMENA:

Prekomerno korišćenje trajnih resursa ili njihovo preuzimanje dok je štampanje u toku

može negativno uticati na performanse uređaja ili na štampanje složenih stranica.

SRWW

Instaliranje memorije i internih USB uređaja

171