HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instaliranje memorije

background image

Instaliranje memorije

Možda ćete želeti da uređaju dodate još memorije ako često štampate složenu grafiku, PostScript (PS)

dokumente ili koristite veliki broj preuzetih fontova. Dodavanje memorije vam daje i fleksibilnije

funkcije za skladištenje zadataka, kao što je brzo kopiranje.

NAPOMENA:

SIMM moduli koji se koriste u prethodnim HP LaserJet štampačima nisu kompatibilni

sa ovim uređajem.