HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instaliranje memorije uređaja

background image

Instaliranje memorije uređaja

Ovaj uređaj ima jedan DIMM otvor.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektronske delove. Dok rukujete DIMM modulima, nosite

antistatičku narukvicu ili često dodirujte površinu antistatičkog pakovanja DIMM modula, a zatim

dodirnite otkrivene metalne delove uređaja.

1.

Pre nego što dodate memoriju, odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste saznali koliko je

memorije instalirano na uređaju.

a. Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

b. Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Reports (Izveštaji)

Configuration/Status Pages (Stranice za konfiguraciju/status)

Configuration Page (Stranica za konfiguraciju)

SRWW

Instaliranje memorije i internih USB uređaja

165

background image

2.

Kada odštampate stranicu sa konfiguracijom, isključite uređaj.

3.

Isključite kabl za napajanje i kabl interfejsa.

4.

Skinite panel sa desne strane tako što ćete je gurnuti ka zadnjoj strani uređaja da biste ga

otključali.

166

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW

background image

5.

Otvorite vrata za pristup tako što ćete povući metalni jezičak.

6.

Izvadite DIMM modul iz antistatičkog pakovanja.

OPREZ:

Da biste smanjili opasnost od oštećenja usled statičkog elektriciteta, uvek nosite

antistatičku narukvicu (ESD) ili dodirnite površinu antistatičkog pakovanja pre dodirivanja DIMM

modula.

7.

DIMM modul uhvatite za ivice i poravnajte ureze na DIMM modulu sa DIMM otvorom. (Proverite

da li su brave sa obe strane DIMM otvora otvorene.)

SRWW

Instaliranje memorije i internih USB uređaja

167

background image

8.

Gurnite DIMM modul pravo u otvor i čvrsto ga pritisnite. Pazite da brave sa obe strane DIMM

modula legnu na mesto.

9.

Zatvorite vrata za pristup i čvrsto pritisnite dok ne legnu na mesto.

10.

Vratite desni panel. Poravnajte jezičke na panelu sa otvorima na uređaju i gurnite panel ka

prednjem delu uređaja dok ne dođe na mesto.

168

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW

background image

11.

Ponovo priključite kabl interfejsa i kabl za napajanje.

12.

Uključite uređaj.

SRWW

Instaliranje memorije i internih USB uređaja

169