HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instaliranje unutrašnjih USB uređaja

background image

Instaliranje unutrašnjih USB uređaja

Uređaj ima dva unutrašnja USB porta.

1.

Isključite uređaj.

2.

Isključite kabl za napajanje i kabl interfejsa.

3.

Skinite panel sa desne strane tako što ćete je gurnuti ka zadnjoj strani uređaja da biste ga

otključali.

172

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW

background image

4.

Otvorite vrata za pristup tako što ćete povući metalni jezičak.

5.

Pronađite USB portove u dnu ploče formatora. Umetnite USB uređaj u jedan od portova.

OPREZ:

Da biste sprečili oštećenja formatera izazvana statičkim elektricitetom, jednom rukom

držite metalna vrata za pristup dok drugom rukom stavljate USB uređaj. Ako se udaljavate od

uređaja tokom ovog postupka, obavezno dodirnite metalna vrata za pristup da biste razelektrisali

uređaj pre nego što nastavite.

6.

Zatvorite vrata za pristup i čvrsto pritisnite dok ne legnu na mesto.

SRWW

Instaliranje memorije i internih USB uređaja

173

background image

7.

Vratite desni panel. Poravnajte jezičke na panelu sa otvorima na uređaju i gurnite panel ka

prednjem delu uređaja dok ne dođe na mesto.

8.

Ponovo priključite kabl interfejsa i kabl za napajanje.

9.

Uključite uređaj.

174

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW