HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pregled

background image

Pregled

Formator sadrži sledeće otvore i portove za proširivanje mogućnosti uređaja:

Jedan otvor za DIMM memorijski modul za dodavanje memorije uređaju

Dva unutrašnja USB porta za dodavanje fontova, jezika i rešenja drugih proizvođača

Da biste saznali koliko je memorije instalirano na uređaju ili šta je instalirano na USB portovima,

odštampajte stranicu sa konfiguracijom.