HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Provera instalacije DIMM modula

background image

Provera instalacije DIMM modula

Nakon instalacije DIMM modula, proverite da li je instalacija uspešno obavljena.

1.

Uključite uređaj. Proverite da li svetli lampica Ready nakon što uređaj prođe postupak

ponovnog pokretanja. Ako se pojavi poruka o grešci, DIMM modul možda nije pravilno

instaliran.

2.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom.

3.

Na stranici sa konfiguracijom, pogledajte odeljak koji se odnosi na memoriju i uporedite podatke

sa stranice sa konfiguracijom koju ste odštampali pre instalacije memorije. Ako se količina

memorije nije povećala, DIMM modul možda nije pravilno instaliran ili je neispravan. Ponovite

postupak instalacije. Ako je potrebno, instalirajte drugi DIMM modul.

NAPOMENA:

Ako ste instalirali jezik štampača, pogledajte odeljak „Installed Personalities and

Options“ (Instalirani jezici štampača i opcije) na stranici sa konfiguracijom. U toj oblasti trebalo bi da

bude naveden novi jezik štampača.