HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Korišćenje HP ugrađenog Web servera

background image

Korišćenje HP ugrađenog Web servera

Koristite ugrađeni HP Web server da biste prikazali status uređaja, konfigurisali postavke mreže za

uređaj i upravljali funkcijama za štampanje sa računara umesto sa kontrolne table štampača. Evo

nekoliko primera za to šta sve možete da uradite pomoću HP ugrađenog Web servera:

Pogledajte informacije o stanju uređaja.

Odredite vek trajanja potrošnog materijala i naručite novi.

Pogledajte i promenite podešavanja ležišta za papir.

Pogledajte i promenite konfiguraciju menija na kontrolnoj tabli štampača.

Pogledajte i odštampajte interne stranice.

Primajte obaveštenja u vezi sa štampačem i potrošnim materijalom.

Pogledajte i promenite mrežnu konfiguraciju.

Da biste koristili HP ugrađeni Web server, morate imati program Microsoft Internet Explorer 5.01 ili

noviji, Netscape 6.2 ili noviji za Windows, Mac OS i Linux (samo Netscape). Netscape Navigator 4.7

je potreban za HP-UX 10 i HP-UX 11. HP ugrađeni Web server radi kada je uređaj povezan sa

mrežom zasnovanom na IP protokolu. HP ugrađeni Web server ne podržava veze zasnovane na IPX

protokolu. Nije potrebno da imate pristup Internetu da biste otvorili i koristili HP ugrađeni Web server.

Kada je uređaj povezan na mrežu, HP ugrađeni Web server automatski postaje dostupan.