HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Informacije

background image

Kartica Informacije

Tabela 9-1

HP ugrađeni Web server, kartica Informacije

Meni

Opis

Device Status (Stanje uređaja)

Prikazuje stanje uređaja i preostali vek trajanja HP potrošnog materijala. Stranica
takođe prikazuje i tip i veličinu papira koji su podešeni za svako ležište. Za
menjanje podrazumevanih postavki kliknite na vezu Change Settings (Promeni
postavke).

Job Log (Evidencija zadatka)

Prikazuje rezime svih zadataka koje je uređaj obradio.

Configuration Page (Stranica za
konfiguraciju)

Prikazuje informacije pronađene na stranici za konfiguraciju.

Stranica sa stanjem potrošnog
materijala

Prikazuje stanje potrošnog materijala za proizvod.

Event Log Page (Stranica sa
evidencijom događaja)

Prikazuje listu svih događaja i grešaka u vezi sa štampačem. Koristite vezu
HP Instant Support (u odeljku Other Links (Druge veze) na svim stranicama
HP ugrađenog Web servera) da biste se povezali na skup dinamičnih Web
stranica pomoću kojih možete rešiti probleme. Na ovim stranicama su prikazane i
dodatne usluge dostupne za ovaj uređaj.

Usage page (Stranica o korišćenju)

Prikazuje rezime broja stranica koje je uređaj odštampao, grupisano po veličini,
tipu i putanji štampanja papira.

Device Information (Informacije o
uređaju)

Prikazuje mrežno ime uređaja, adresu i informaciju o modelu. Da biste prilagodili
ove stavke, izaberite meni Device Information (Informacije o uređaju) na kartici
Opšte.

Štampanje

Otpremite datoteku spremnu za štampanje sa svog računara da biste je
odštampali. Proizvod koristi podrazumevane postavke za štampanje datoteke.

Stranice i izveštaji spremni za
štampanje

Navodi interne izveštaje i stranice za proizvod. Izaberite jednu ili više stavki koje
ćete prikazati ili odštampati