HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Networking (Umrežavanje)

background image

Kartica Networking (Umrežavanje)

Koristite karticu Networking (Umrežavanje) da biste promenili mrežne postavke proizvoda kada je

povezan sa mrežom zasnovanom na IP protokolu. Ova kartica se ne pojavljuje ako je uređaj povezan

sa mrežom drugog tipa.

158

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW