HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Opšte

background image

Kartica Opšte

Tabela 9-2

HP ugrađeni Web server, kartica Opšte

Meni

Opis

Meni kontrolne table za
administraciju

Prikazuje strukturu menija Administration (Administriranje) na kontrolnoj tabli.

NAPOMENA:

Na ovom ekranu možete konfigurisati postavke, ali HP ugrađeni

Web server nudi još naprednije opcije konfigurisanja od onih koje su dostupne u
meniju Administration (Administriranje).

Alerts (Upozorenja)

Podesite obaveštenja preko e-pošte za različite događaje u vezi sa uređajem i
potrošnim materijalom.

AutoSend (Automatsko slanje)

Konfigurišite uređaj tako da šalje automatske e-poruke o konfiguraciji uređaja i
potrošnom materijalu na određene e-adrese.

Snimak ekrana kontrolne table

Prikazuje sliku trenutnog ekrana na ekranu kontrolne table.

156

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW

background image

Tabela 9-2

HP ugrađeni Web server, kartica Opšte (nastavljeno)

Meni

Opis

Edit Other Links (Uredi druge veze)

Dodajte ili prilagodite vezu ka drugoj Web lokaciji. Ova veza se prikazuje u polju
Other Links (Druge veze) na svim stanicama HP ugrađenog Web servera.

Informacije o naručivanju

Unesite informacije o naručivanju rezervnih kertridža za štampanje. Ove
informacije su prikazane na stranici sa stanjem potrošnog materijala.

Device Information (Informacije o
uređaju)

Dajte ime uređaju i dodelite mu broj opreme. Unesite ime primarne kontakt osobe
koja će primati informacije o proizvodu.

Language (Jezik)

Podesite jezik na kojem će se prikazivati informacije sa HP ugrađenog Web
servera.

Date and Time (Datum i vreme)

Podesite datum i vreme ili sinhronizujte sa mrežnim serverom za vreme.

Raspored spavanja

Podesite ili uredite vreme buđenja, vreme spavanja i odlaganje spavanja za
uređaj. Možete podesiti drugačiji raspored za svaki dan u nedelji i za praznike.

Backup and Restore (Pravljenje
rezervne kopije i oporavak)

Napravite datoteku sa rezervnom kopijom koja sadrži podatke o proizvodu i
korisniku. Ako je potrebno, možete koristiti ovu datoteku da biste vratili podatke u
proizvod.

Restore Factory Settings (Vrati
fabričke postavke)

Vraćanje postavki uređaja na fabrički podrazumevane vrednosti.

Program za instaliranje rešenja

Instalirajte softverske programe treće strane koji mogu da poboljšaju funkcionalnost
proizvoda.

Firmware upgrade (Ažuriranje
firmvera)

Preuzimanje i instaliranje datoteka za ažuriranje firmvera proizvoda.

Statistics Services (Usluge
statistike)

Obezbeđuje informacije o vezi za za usluge nezavisnih proizvođača o statistici
zadataka.