HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje pomoću režima EconoMode\ldblquote

background image

Štampanje pomoću režima EconoMode\ldblquote

Ovaj uređaj je opremljen postavkom EconoMode koja služi za štampanje radnih verzija dokumenata.

Pri korišćenju funkcije EconoMode, troši se manje tonera i smanjuje cena štampanja po stranici.

Međutim, EconoMode može smanjiti i kvalitet štampe.

Kompanija HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode“. Ako se stalno koristi EconoMode,

može se dogoditi da toner traje duže od mehaničkih delova kertridža za štampanje. Ako kvalitet

štampanja opadne do te mere da je neprihvatljiv, uzmite u obzir zamenu kertridža za štampanje.

NAPOMENA:

Ova funkcija je dostupna sa PCL 6 upravljačkim programom štampača za Windows.

Ako ne koristite taj upravljački program, možete omogućiti ovu funkciju pomoću ugrađenog HP Web

servera.

1.

U meniju Datoteka u softveru izaberite stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Potvrdite izbor u polju EconoMode (EkonoRežim).