HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje na specijalnom papiru, štampanje nalepnica ili folija u operativnom sistemu Windows

background image

Štampanje na specijalnom papiru, štampanje nalepnica ili folija u
operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

133

background image

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Sa padajuće liste Tip papira izaberite opciju

Još....

134

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

5.

Proširite listu sa opcijama Tip:.

6.

Proširite kategoriju papira kojoj pripada

željeni papir.

NAPOMENA:

Nalepnice i folije nalaze se

na listi Drugi.

7.

Izaberite tip papira koji koristite, a zatim

kliknite na dugme U redu.

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

135