HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje na unapred odštampanim memorandumima ili obrascima u operativnom sistemu Windows

background image

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

131

background image

4.

Sa padajuće liste Tip papira izaberite opciju

Još....

5.

Proširite listu sa opcijama Tip:.

132

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

6.

Proširite listu sa opcijama Drugi.

7.

Izaberite tip papira koji koristite, a zatim

kliknite na dugme U redu.