HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dodavanje vodenog žiga na dokument u operativnom sistemu Windows

background image

Dodavanje vodenog žiga na dokument u operativnom sistemu
Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

139

background image

3.

Kliknite na karticu Effects (Efekti).

4.

Izaberite vodeni žig iz padajuće liste Watermarks (Vodeni žigovi).

Ili, da biste dodali novi vodeni žig na listu, kliknite na dugme Edit (Uredi). Podesite postavke

vodenog žiga, zatim kliknite na dugme U redu.

5.

Da biste odštampali vodeni žig samo na prvoj stranici, potvrdite izbor u polju za potvrdu First

page only (Samo prva stranica). U suprotnom, vodeni žig će se odštampati na svakoj

stranici.