HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Korišćenje funkcija čuvanja zadataka u operativnom sistemu Windows

background image

Korišćenje funkcija čuvanja zadataka u operativnom sistemu
Windows

Za zadatke za štampanje dostupni su sledeći režimi čuvanja:

Proof and Hold (Pregledaj i zadrži): Ova funkcija pruža brz i jednostavan način štampanja

i provere jedne kopije zadatka, da bi nakon toga bile odštampane dodatne kopije.

Personal Job (Lični zadatak): Kada pošaljete zadatak uređaju, on neće biti odštampan sve

dok vi to ne budete zahtevali u kontrolnoj tabli uređaja. Ako zadatku dodelite lični identifikacioni

broj (PIN), moraćete da navedete traženi PIN u kontrolnoj tabli.

Quick Copy (Brzo kopiranje): Ako je opcionalni čvrsti disk instaliran na uređaju, možete

odštampati traženi broj kopija zadatka, a zatim sačuvati kopiju zadatka na opcionalnom čvrstom

disku. Ukoliko sačuvate zadatak, kasnije ćete moći da odštampate dodatne kopije tog zadatka.

Stored Job (Uskladišten zadatak): Ako je opcionalni čvrsti disk instaliran na uređaju, na

uređaju možete sačuvati zadatke poput obrasca za zaposlene, rasporeda ili kalendara, i

144

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

omogućiti drugim korisnicima da u bilo kom trenutku odštampaju zadatak. Sačuvani zadaci se

takođe mogu zaštititi PIN-om.

OPREZ:

Ako isključite uređaj, svi sačuvani zadaci tipa Quick Copy (Brzo kopiranje), Proof

and Hold (Pregledaj i zadrži) i Personal Job (Lični zadatak) će biti izbrisani. Da biste trajno

sačuvali neki zadatak i sprečili uređaj da ga izbriše kada se pojavi potreba za prostorom za nešto

drugo, u upravljačkom programu izaberite opciju Stored Job (Uskladišten zadatak).