HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje sačuvanog zadatka

background image

Štampanje sačuvanog zadatka

Koristite sldeći postupak da biste odštampali zadatak koji je sačuvan u memoriji uređaja.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite meni Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi zadatak iz memorije

uređaja).

3.

Izaberite svoje korisničko ime, a zatim naziv zadatka ili izabeite opciju All Jobs (With PIN)

(Svi zadaci (sa PIN-om)) ili All Jobs (No PIN) (Svi zadaci (bez PIN-a)).

4.

Ako bude potrebno, unesite PIN, a zatim izaberite opciju Štampanje. Izaberite opciju Kopije

da biste podesili broj kopija.