HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Brisanje sačuvanog zadatka

background image

Brisanje sačuvanog zadatka

Kada pošaljete sačuvani zadatak u memoriju uređaja, uređaj će zameniti sve prethodne zadatke koji

imaju isto korisničko ime i naziv zadatka. Ukoliko zadatak nije već sačuvan korišćenjem istog

146

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

korisničkog imena i imena zadatka, a uređaju je potreban dodatan prostor, uređaj može da izbriše

druge sačuvane zadatke počevši od najstarijeg. Iz menija General Settings (Opšte postavke) na

kontrolnoj tabli uređaja možete da promenite broj zadataka koji se mogu sačuvati na uređaju.

Koristite ovaj postupak da biste izbrisali zadatak koji je sačuvan u memoriji uređaja.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite meni Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi zadatak iz memorije

uređaja).

3.

Izaberite svoje korisničko ime, a zatim naziv zadatka ili izabeite opciju All Jobs (With PIN)

(Svi zadaci (sa PIN-om)) ili All Jobs (No PIN) (Svi zadaci (bez PIN-a)).

4.

Izaberite opciju Delete (Izbriši). Uređaj će zatražiti od vas da potvrdite otkazivanje.