HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje probne kopije pre štampanja svih kopija

background image

Štampanje probne kopije pre štampanja svih kopija

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Job Storage (Skladište zadataka).

4.

U delu Job Storage Mode (Režim skladišta zadataka), kliknite na stavku Proof and

Hold (Pregledaj i zadrži).