HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dodeljivanje imena sačuvanom zadatku

background image

Dodeljivanje imena sačuvanom zadatku

Pratite ovaj postupak da biste promenili podrazumevano ime za sačuvani zadatak.

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Job Storage (Skladište zadataka).

4.

Izaberite željeni režim čuvanja zadataka.

5.

Da biste automatski generisali naziv zadatka povezan sa sačuvanim dokumentom, u delu Job

Name (Naziv zadatka), izaberite opciju Automatic (Automatski). Upravljački program

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

149

background image

koristi naziv dokumenta, ako je na raspolaganju. Ako dokument nema naziv, upravljački program

koristi naziv programa ili vremensku oznaku za naziv zadatka.

Da biste odredili naziv zadatka, izaberite opciju Prilagođeno i otkucajte ime.

6.

Izaberite opciju iz padajuće liste If job name exists (Ako postoji naziv zadatka).

Izaberite opciju Use Job Name + (1-99) (Koristi ime zadatka + (1-99)) da biste

dodali broj na kraj postojećeg naziva.

Izaberite opciju Replace Existing File (Zameni postojeću datoteku) da biste

zamenili zadatak koji već ima to ime.