HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Trajno čuvanje zadatka na uređaju

background image

Trajno čuvanje zadatka na uređaju

NAPOMENA:

Ova opcija je dostupna ako je u uređaju instaliran opcionalni čvrsti disk.

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Job Storage (Skladište zadataka).

4.

U delu Job Storage Mode (Režim skladišta zadataka), kliknite na stavku Stored Job

(Uskladišten zadatak).