HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kreiranje brošure u operativnom sistemu Windows

background image

Kreiranje brošure u operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

140

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

4.

Potvrdite izbor u polju Štampanje sa obe

strane.

5.

U padajućoj listi Raspored brošure,

kliknite na opciju Levo povezivanje ili

Desno povezivanje. Opcija Broj stranica

po listu će se automatski promeniti na 2

stranice na listu papira.