HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows

background image

Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

119

background image

3.

Kliknite na karticu Prečice za štampanje.

4.

Izaberite neku od prečica, a zatim kliknite na

dugme U redu.

NAPOMENA:

Kada izaberete prečicu,

promeniće se odgovarajuće postavke na

drugim karticama u upravljačkom programu

štampača.