HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kreiranje prečica za štampanje

background image

Kreiranje prečica za štampanje

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

120

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Prečice za štampanje.

4.

Izaberite neku od postojećih prečica kao

osnovu.

NAPOMENA:

Uvek izaberite prečicu pre

nego što podesite bilo koju od postavki sa

desne strane ekrana. Ako podesite postavke, a

zatim izaberete prečicu, sva podešavanja biće

izgubljena.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

121

background image

5.

Izaberite opcije štampanja za novu prečicu.

6.

Kliknite na dugme Sačuvaj kao.

7.

Unesite ime nove prečice, a zatim kliknite na

dugme U redu.

122

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW