HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje više stranica na listu u operativnom sistemu Windows

background image

Štampanje više stranica na listu u operativnom sistemu Windows

1.

U meniju Datoteka u softveru izaberite

stavku Štampanje.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

127

background image

4.

Iz padajuće liste Broj stranica po listu

izaberite broj stranica na listu papira.

5.

Izaberite odgovarajuće opcije Štampanje

okvira stranice, Redosled stranica i

Položaj.