HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Automatsko obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows

background image

Automatsko obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows

NAPOMENA:

Ove informacije se primenjuju na uređaje koji imaju automatsku jedinicu za

dvostrano štampanje.

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

125

background image

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

4.

Potvrdite izbor u polju Štampanje sa obe

strane. Kliknite na dugme U redu da biste

odštampali zadatak.

126

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW