HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ručno obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows

background image

Ručno obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows

NAPOMENA:

Ove informacije se primenjuju samo na uređaje koji nemaju automatsku jedinicu za

dvostrano štampanje.

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

124

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

4.

Potvrdite izbor u polju Štampanje sa obe

strane (ručno). Kliknite na dugme U redu

da biste odštampali prvu stranu zadatka.

5.

Uzmite odštampane papire iz izlazne korpe, i

stavite ih u ležište 1 tako da odštampana

strana bude okrenuta nagore.

6.

Na kontrolnoj tabli pritisnite dugme

OK

da

biste odštampali drugu stranu zadatka.