HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Izbor položaja stranice u operativnom sistemu Windows

background image

Izbor položaja stranice u operativnom sistemu Windows

1.

U meniju File (Datoteka) programa, kliknite na

stavku Print (Odštampaj).

128

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

4.

U oblasti Položaj izaberite opciju Uspravno

ili Položeno.

Da biste sliku na stranici odštampali naopako

izaberite opciju Rotiraj za 180 stepeni.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

129