HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Biranje korisnički definisanog formata papira u operativnom sistemu Windows

background image

Biranje korisnički definisanog formata papira u operativnom sistemu
Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Kliknite na dugme Prilagođeno.

5.

Otkucajte ime za prilagođeni format, navedite dimenzije, a zatim kliknite na dugme U redu.