HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Izbor ležišta za papir u operativnom sistemu Windows

background image

Izbor ležišta za papir u operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Izaberite ležište sa padajuće liste Izvor papira.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

123