HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Izbor tipa papira u operativnom sistemu Windows

background image

Izbor tipa papira u operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Sa padajuće liste Tip papira izaberite opciju Još....

5.

Proširite listu sa opcijama Tip:.

6.

Proširite kategoriju tipa papira kojoj pripada papir koji vi koristite, a zatim izaberite tip papira

koji koristite.